Humel Psixologiya Mərkəzi 2015-ci il 12 oktybar tarixində fəaliyyətə başlamışdır. Əsas məqsədi Azərbaycanda psixologiya elmini inkişaf etdirmək, təkminləşdirmək və əhaliyə peşəkar xidmət göstərmək.Hədəf qrupuna yaşından asılı olmayaraq hər kəs aiddir.Azərbaycanda ilk dəfə olaraq psixoloji xidmət paketləri mərkəzimizdə insanların istifadəsinə verilmişdir. Bunlara aiddir: uşaq, yeniyetmə, şəxsi, ailə, korporativ, abituriyentlər. "Bağçalar” üçün olan xidmət paketimiz xüsusi tələbata əsasən yaranmışdır.Faəliyyət istiqamətlərimiz diaqnostik-konsultativ, korreksion-inkişafetdirici, metodik istiqamətlər, onlayn psixoloq, akademik istiqamət(təlimlər,kurslar, seminarlar), maarifləndirici-profilaktik.Mərkəzdə uşaq psixoloqu, yeniyetmə psixoloqu, psixoloq konsultant, ailə psixoloqu, klinik psixoloq fəaliyyət göstərir. 

 
   
İnduvidual psixoloji xidmət.( Aşağıda ətraflı təqdim olunur)                                              

  1.Uşaq psixoterapiyası və psixokorreksiyası   

  2.Yeniyetmə psixologiyası                       

  3.Art terapiya  

  4.Biznes psixologiyası  

  5.Kliniki Psixologiya

  6.Asisstentlik layihəsi

  7.Ailə psixologiyası proqramı.                        

  8.Qrup terapiyası ( bütün yaş qrupları üçün) 

   

  Koorporativ xidmətlər.                                                                                                          

  1.Biznes təlimləri və biznes konsultasiyaları.                                                                             

   Seminar və təlimlər   

  1.Təlimlər( psixoloji, fərdi inkişaf və bisnes) – bir və üç günlük  

  2.Seminarlar: ( psixoloji, fərdi inkişaf və biznes) – bir və üç saatlıq.

  HUMEL Psixologiya Mərkəzi

  Tarıyel Faziloğlu

  CEO